Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

22:12
Miałem w sobie cały ocean buntu i niezgody. 
— dom tęsknot
Reposted byinconvinentideallekkaprzesadanieobecnosc
14:53
Ruch bioder tej kobiety był jak bicie kołyszącego się dzwonu, który ogłaszał pożar w naszych sercach.

Dom tęsknot - Piotr Adamczyk

May 06 2015

14:54
jeśli masz w życiu choć jeden adres pod który zawsze możesz pójść i być pewien, że zostaniesz przyjęty. Jeśli znasz choć jeden numer telefonu pod którym zawsze się ktoś odezwie, bez względu na porę, bez względu na wszystko; to znaczy że jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem.
14:52
nie krzycz już na mnie tą głęboką ciszą.
14:51
Kobieta wybaczy Ci wszystko oprócz tego, że jej nie kochasz.
— Alfred de Musset
Reposted fromzgrzyt zgrzyt viakraina-szczescia kraina-szczescia
14:50

wracałam z melanżu, więc wiem co to droga krzyżowa, dziwko

Reposted frommefir mefir viakraina-szczescia kraina-szczescia

April 29 2015

12:09
4427 5ade 500
white ink tattoo
12:07
9317 bb13 500
"Who will drive you home?" Icelandic anti-drunk driving campaign
Reposted fromoopsiak oopsiak viaagravaine agravaine
11:55
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:42
The saddest sound in this entire world is the crack in someone’s voice right before they’re about to cry.
— 12/21/14 (via metthamphetamiine)

 

(via blissless)

Reposted frombuddhablink buddhablink vialugola lugola
11:37
4528 6fc3 500
Reposted fromtwice twice viapanimruk panimruk
11:36
8774 a046 500

anamorphosis-and-isolate:

― Short Term 12 (2013)
Grace: Why are you so nice to me?
Mason: It’s because you are the weirdest, most beautiful person that I’ve ever met in my whole entire life.

Reposted fromtwice twice viazabka zabka
11:32
5166 35b9 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viapsychoviolet psychoviolet
11:31

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
11:29
7941 c245 500
Warszawa Wschodnia, 7.11.2014
Reposted fromredshadow redshadow viaeverybodyliess everybodyliess

April 26 2015

18:18
Zazwyczaj to zaczyna się przypadkiem, patrzysz na mnie jakoś ukradkiem i nieznacznie nic nie znaczysz dla mnie..
jeszcze.
— Pezet, HiFi
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasadworld sadworld
18:14
7358 ccb1

inneroptics:

Claude van Degryse

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
18:08
0138 7573
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiebitchdie diebitchdie
18:07
3151 6377
Reposted frompeper peper viavertheer vertheer
18:06
2566 7063
Reposted fromkatalama katalama viairokichigai irokichigai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl