Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2013

21:47
21:35
21:32
21:28
7850 c1cb
Reposted fromadriannak adriannak viawrobelek wrobelek
21:26
9756 a68f
Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viacynamon cynamon
21:25
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viacynamon cynamon
21:24
1741 8f57
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacynamon cynamon
21:17
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viausmiechprosze usmiechprosze
21:16
0346 48fa 500
Reposted fromdeviate deviate viamahoniova mahoniova
21:15
9607 080a
Reposted fromparkaboy parkaboy viamahoniova mahoniova
21:15
21:14
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam viasfeter sfeter
21:13
4175 a6e5 500

October 29 2013

00:16
3654 4e31
Reposted fromsonaive sonaive viaretaliate retaliate
00:16
3804 5c8e
00:15
9691 986b
Reposted fromparamaribo paramaribo viaretaliate retaliate
00:15
(16) Likes | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaretaliate retaliate

October 28 2013

23:57
5849 ec25
Star projector turns your room into space awesomeness
Reposted fromckisback ckisback viajulke julke
23:56
2117 d00d 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viajulke julke
23:52
kundera. 
Reposted frometa eta viaanathemeee anathemeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl